Inbytesbonus för äldre dieselbilar

För att öka antalet fordon med lägre miljöpåverkan på våra vägar, erbjuder Mercedes-Benz ägare av personbilar med Euro1 till Euro 4 dieselmotorer en inbytesbonus på 20.000 kr för en ny Mercedes-Benz om bytet sker senast den 31 december 2017. Inbytesbonus för smart electric drive är 10.000 kr inklusive moms.

Inbytesbonusen gäller oberoende personbilsvarumärke, men bilen måste varit registrerad i kundens namn i minst sex månader. Erbjudandet gäller vid köp av samtliga nya Mercedes-Benz personbilar eller smart electric drive.

Vad innebär Euro 1 - Euro 4?
Euro 1 introducerades 1992 för att minska utsläppen från fordon, och har sedan dess uppdaterats för att få ner utsläppen och förbättra luftkvaliteten ytterligare. Den senaste versionen är Euro 6, som säkerställer att nya fordon är renare än någonsin tidigare.

Om din bil är tillverkad mellan 1992 och 2010 uppfyller den med största sannolikhet Euro 1-Euro 4 standard, och är därmed berättigad till inbytesbonus.

Varför ska du köpa en renare dieselmotor?
Utöver stora satsningar på elbilar och plug-in hybrider, har vi också investerat stora belopp för att utveckla våra bensin- och dieselmotorer. Idag är samtliga våra nya dieselmotorer av Euro 6-standard och de kommer inte att omfattas av aviserade förbud mot äldre dieselmotorer i städer som Stockholm.

Om din nuvarande bil är av så kallad Euro 1-, 2- eller 3-standard säkerställer vi att den skrotas på ett miljömässigt sätt i enlighet med rådande lagstiftning. I tillägg till inbytesbonusen, får kunden ekonomisk ersättning för inbytet. Storleken av inbytesbeloppet kommer att baseras på en oberoende parts värdering. Kunder med en Euro 4 dieselbil erhåller inbytesbelopp utöver inbytesbonusen, i överenskommelse med aktuell återförsäljare.

Kontakta oss
Kontakta en återförsäljare eller Mercedes-Benz Sverige om du har frågor kring inbytesbonusen.

Villkor för inbytesbonus: Beroende på tillgång. Inklusive moms. Inbytesbilar måste vara av Euro 1 -- Euro 4 standard. Registrering och leverans ska ske mellan 2 augusti 2017 -- 31 mars 2018. Kan utnyttjas i samband med andra erbjudanden. Var vänlig kontakta din återförsäljare för ytterligare information.

Jag tillåter att de uppgifter jag lämnar vid detta kontakttillfälle sparas och används av Daimler AG, Mercedes-Benz Sverige och lokala försäljare inom Mercedes-Benz försäljningsorganisation för att ge mig information och erbjudanden om produkter, tjänster och andra aktiviteter inom Daimler Group.